Dethleffs-Logo Powrót do dethleffs-polska.pl

Informacje dotyczące ochrony danych

podczas wykorzystania zdjęć, nagrań dźwiękowych i filmów oraz podczas konkursu w ramach „Akcji foto i wideo – 90 lat Dethleffs”

Dethleffs GmbH & Co. KG to firma z siedzibą w Niemczech i administrator danych w myśl przepisów RODO. Dane przekazywane przez uczestników będą przechowywane w naszej centralnej bazie danych klientów w Niemczech.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze zdjęciami, nagraniami dźwiękowymi i filmami wideo (w dalszej części zwanymi Nagrania) oraz konkursem stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w celu opublikowania Nagrań w wybranych przez uczestnika kanałach oraz do przeprowadzenia konkursu w przypadku udziału w konkursie.

Przekazywanie danych w obrębie grupy

Dane uczestników nie będą przekazywane w obrębie grupy. Wymiana danych w obrębie grupy nastąpi w celu przeprowadzenia konkursu lub zarządzania Nagraniami uczestnika bądź na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika. Ponadto może zajść konieczność przekazania tych danych w wewnętrznych celach administracyjnych. Przekazanie danych uczestnika w celu ich przetwarzania poza terytorium Europy nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Przekazanie danych innym odbiorcom

Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Przekazanie danych innym odbiorcom nastąpi tylko w zakresie koniecznym do przekazania nagrody. Współpracujemy z usługodawcami, którzy wspierają nas w przeprowadzeniu konkursu. Działają oni ściśle według naszych poleceń i przetwarzają dane tylko w określonym celu. Wykorzystanie danych wykraczające poza ten zakres nie nastąpi bez zgody.

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Przekazanie danych osobowych uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej nastąpi tylko w ramach zgody uczestnika w celu opublikowania w mediach społecznościowych w związku z relacją. Przekazanie nastąpi na podstawie wyraźnej zgody uczestnika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Okres przechowywania danych

Po zakończeniu akcji jubileuszowej lub po wycofaniu zgody dane uczestnika zostaną usunięte, jeśli nie będzie istniał ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Prawa uczestnika

Uczestnik ma prawo do uzyskania w każdej chwili nieodpłatnie informacji o przechowywanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia; jeśli usunięcie danych będzie stało w sprzeczności z ustawowym obowiązkiem przechowywania, ich usunięcie zostanie zablokowane. Ponadto uczestnik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody uczestnika, ma on prawo do wycofania tej zgody w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Administrator danych:
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Str. 12
88316 Isny
Tel.: +49 (0) 7562 987 0
E-mail: info@dethleffs.de